Dřevostavby

V poslední době se dřevostavby úspěšně etablovaly v očích odborné i laické veřejnosti. Obecně se dá říct, že dům na bázi dřeva je více než zajímavou alternativou ke "klasickému", tedy zděnému domu.

Používáme ověřený konstrukční systém dřevostaveb z masivních šroubovaných dřevěných panelů DEKPANEL D. Panely DEKPANEL D jsou vyráběny v několika konstrukčních variantách podle účelu použití v konstrukci. Základní třívrstvý panel tloušťky 81 mm je určen pro vnitřní stěny. Panel pro obvodové stěny je opatřen vzduchotěsnící fólií vloženou pod vnější vrstvu prken. Technické parametry skladeb, požární, akustické, tepelně-technické a další, jsou stanoveny výpočetně, ale i experimentálně na základě přesné specifikace použitých materiálů v jednotlivých vrstvách.

Výhody :

  • suchá výstavba
  • kratší doba výstavby
  • ekologická výstavba
  • dobré tepelně izolační vlastnosti
  • nízká objemová hmotnost
  • nenáročná likvidace a snížení provozních energií
  • vyšší podlahová plocha a nižší cena

Nevýhody :

  • nároky na přesnost a důsledné provedení detailů
  • nižší odolnost vůči živelným pohromám
  • vyšší nároky na požární bezpečnost